Entradas por etiqueta "python"
Suds

Suds y su caché


SOAP (o Simple Object Access Protocol) es un protocolo de comunicación diseñado para intercambiar mensajes en formato XML en una red de ordenadores, utilizando el protocolo HTTP.  Normalmente se utiliza para acceder a servicios web.  Suds es una librería de Python que hace la función de cliente de un servicio SOAP para facilitar la conexión a un Web Service.


En los últimos días en la oficina hemos desplegado un nuevo ...

Leer mas

Afegir concurrència a comandes de Django


En algunes ocasions he hagut d’implementar alguna comanda de Django per tal de realitzar alguna tasca de manteniment. El procés sól esser, en moltes ocasions, el mateix. Processar secuencialment un número d’objectes. El problema és que quan s’executa la comanda es sol emprar un sol procés en un sol core. Això té l’inconvenient que, si el número d’objectes a tractar és molt gran, la comanda tarda considerablement.

Leer mas

"Lookup fields" customitzats en Django


Django, de manera genèrica, ens proveeix una API del seu ORM a través de la qual ens permet executar els "querysets" que necessitem de manera més o menys optima. Malgrat això, es pot donar el cas que necessitem realitzar algun tipus de consulta una mica més customitzada o millorada. Per a tal efecte, disposem de tota una sèrie d'eines, ja siguin els objectes Q, les expressions F, els Field Lookups, etc. Sobre aquest darrer grup, el "Field lookup"'s tenim la possibilitat de definir els nostres propis. 

Leer mas