Entradas por etiqueta "django"

Using Prometheus for monitoring Django applications in Kubernetes


Django application deployment architecture

Developing web applications with Django is very easy and fun: if you just follow the tutorial in a few hours you can have up and running your own website. However, deploying a Django site can be hard and you can end up running a site with a terrible performance if you don't follow the recommended guidelines to deploy a Django site to a production environment ...

Leer mas

Afegir concurrència a comandes de Django


En algunes ocasions he hagut d’implementar alguna comanda de Django per tal de realitzar alguna tasca de manteniment. El procés sól esser, en moltes ocasions, el mateix. Processar secuencialment un número d’objectes. El problema és que quan s’executa la comanda es sol emprar un sol procés en un sol core. Això té l’inconvenient que, si el número d’objectes a tractar és molt gran, la comanda tarda considerablement.

Leer mas

"Lookup fields" customitzats en Django


Django, de manera genèrica, ens proveeix una API del seu ORM a través de la qual ens permet executar els "querysets" que necessitem de manera més o menys optima. Malgrat això, es pot donar el cas que necessitem realitzar algun tipus de consulta una mica més customitzada o millorada. Per a tal efecte, disposem de tota una sèrie d'eines, ja siguin els objectes Q, les expressions F, els Field Lookups, etc. Sobre aquest darrer grup, el "Field lookup"'s tenim la possibilitat de definir els nostres propis. 

Leer mas