Entradas por categoría "python"
Suds

Suds i la seva “cache”


SOAP (o Simple Object Access Protocol) és un protocol de comunicació dissenyat per a intercanviar missatges en format XML entre una xarxa d’ordinadors, utilitzant el protocol HTTP. Normalment s’utilitza per accedir a Serveis web.  Suds és una llibreria de Python que fa la funció de client d’un servei SOAP per a facilitar la connexió amb un Web service.


Aquests darrers dies a l’oficina hem desplegat un ...

Leer mas

Afegir concurrència a comandes de Django


En algunes ocasions he hagut d’implementar alguna comanda de Django per tal de realitzar alguna tasca de manteniment. El procés sól esser, en moltes ocasions, el mateix. Processar secuencialment un número d’objectes. El problema és que quan s’executa la comanda es sol emprar un sol procés en un sol core. Això té l’inconvenient que, si el número d’objectes a tractar és molt gran, la comanda tarda considerablement.

Leer mas

Aprender Python como nuevo lenguaje


Hoy en un twitt David Bonilla pedía recomendaciones sobre qué lenguaje de programación debería aprender como buen propósito del 2015. Unos le han dicho que Python, otros que Ruby (on Rails), incluso alguno PHP.

Obviamente aquí un servidor le ha dicho que Python, pero como 140 carácteres son muy pocos para dar ningún tipo de razonamiento, creo que se impone un apunte algo más elaborado.

En APSL tenemos gente con ...

Leer mas

L'ecosistema de Python per fer coses eclèctiques


Un dels avantatges del Python com a llenguatge de programació és que podem fer prototipus complets, a molt alt nivell, sense sortir-nos del llenguatge i aprofitant la gran varietat de biblioteques de tercers lliures. En aquest post exposarem com ajuntarem una grapada de peces que en principi no tenen massa a veure per acabar tenir un rodó projecte de final de carrera.

Una branca molt interessant de la informàtica és ...

Leer mas