Entradas por categoría "python"
Suds

Suds i la seva “cache”


SOAP (o Simple Object Access Protocol) és un protocol de comunicació dissenyat per a intercanviar missatges en format XML entre una xarxa d’ordinadors, utilitzant el protocol HTTP. Normalment s’utilitza per accedir a Serveis web.  Suds és una llibreria de Python que fa la funció de client d’un servei SOAP per a facilitar la connexió amb un Web service.


Aquests darrers dies a l’oficina hem desplegat un ...

Leer mas

Afegir concurrència a comandes de Django


En algunes ocasions he hagut d’implementar alguna comanda de Django per tal de realitzar alguna tasca de manteniment. El procés sól esser, en moltes ocasions, el mateix. Processar secuencialment un número d’objectes. El problema és que quan s’executa la comanda es sol emprar un sol procés en un sol core. Això té l’inconvenient que, si el número d’objectes a tractar és molt gran, la comanda tarda considerablement.

Leer mas