Entradas por categoría "django"
puput-logo

Puput: a Django app for bloggers


Ago at APSL we started to use Wagtail CMS in many of CMS projects that we developed for our clients (and for our website too). It seems that we made a good decision choosing this framework especially as Wagtail team are making improvements in his framework like adding i18n support and improving the editor's dashboard visualization that actually both things are that we most need it.

In order to ...

Leer mas

Afegir concurrència a comandes de Django


En algunes ocasions he hagut d’implementar alguna comanda de Django per tal de realitzar alguna tasca de manteniment. El procés sól esser, en moltes ocasions, el mateix. Processar secuencialment un número d’objectes. El problema és que quan s’executa la comanda es sol emprar un sol procés en un sol core. Això té l’inconvenient que, si el número d’objectes a tractar és molt gran, la comanda tarda considerablement.

Leer mas

La clase F() del ORM de Django


En este apunte vamos a hablar un poco de una característica poco conocida del ORM de Django. A estas alturas todo el mundo conoce cómo hacer consultas por clave primaria o un filtro o cómo crear un objeto y guardarlo en la base de datos.

Leer mas

Detecció idioma per subdomini en Django


Django ens proporciona eines per detectar i fixar l’idioma de la nostra aplicació. Normalment es fa servir i18n_patterns a través del qual s’encapsulen les urls amb el mateix per tal que ens fixi a l’inici del path de la url el codi d’idioma. Amb el middleware que explicarem no cal fer servir l’i18n_patterns ja que serà el pròpi “middleware” que detectarà i fixarà l’idioma de l’aplicació.

Leer mas