Entradas por fecha "2016"

Afegir concurrència a comandes de Django


En algunes ocasions he hagut d’implementar alguna comanda de Django per tal de realitzar alguna tasca de manteniment. El procés sól esser, en moltes ocasions, el mateix. Processar secuencialment un número d’objectes. El problema és que quan s’executa la comanda es sol emprar un sol procés en un sol core. Això té l’inconvenient que, si el número d’objectes a tractar és molt gran, la comanda tarda considerablement.

Leer mas

"Lookup fields" customitzats en Django


Django, de manera genèrica, ens proveeix una API del seu ORM a través de la qual ens permet executar els "querysets" que necessitem de manera més o menys optima. Malgrat això, es pot donar el cas que necessitem realitzar algun tipus de consulta una mica més customitzada o millorada. Per a tal efecte, disposem de tota una sèrie d'eines, ja siguin els objectes Q, les expressions F, els Field Lookups, etc. Sobre aquest darrer grup, el "Field lookup"'s tenim la possibilitat de definir els nostres propis. 

Leer mas

La clase F() del ORM de Django


En este apunte vamos a hablar un poco de una característica poco conocida del ORM de Django. A estas alturas todo el mundo conoce cómo hacer consultas por clave primaria o un filtro o cómo crear un objeto y guardarlo en la base de datos.

Leer mas