Entradas por fecha "Enero 2016"

Detecció idioma per subdomini en Django


Django ens proporciona eines per detectar i fixar l’idioma de la nostra aplicació. Normalment es fa servir i18n_patterns a través del qual s’encapsulen les urls amb el mateix per tal que ens fixi a l’inici del path de la url el codi d’idioma. Amb el middleware que explicarem no cal fer servir l’i18n_patterns ja que serà el pròpi “middleware” que detectarà i fixarà l’idioma de l’aplicació.

Leer mas

Encadenar select’s HTML amb Django


Fa un temps que he descobert un "plugin" jQuery que va força be per encadenar select's Html amb Django, és a dir, que les opcións d'un select s'actualitzin en funció del valor seleccionat a un primer select. El "plugin" en qüestió és diu  Chained Selects Plugin for jQuery and Zepto. Per fer-lo servir simplement hem d'estendre el "widget" per defecte per representar els select's html en Django.

Leer mas